Augmentet Reality

Elevene tar i bruk Augmented Reality(AR)

AR er en del av den moderne arbeidsplassen. For at elevene skal være forberedt på teknologien har de tatt i bruk det samme AR-system som industrien

Samhandler med industrien

Industrisektoren har allerede tatt i bruk Holopipe. Det at elevene nå også tar i bruk samme system gjør at de får erfaring med teknologien før de møter det i arbeidslivet. Les nyhetssaken om hvordan elevene bruker dette hos Digi


Hvorfor AR i skolen?

På spørsmål om hvorfor skolene tar i bruk AR svarer er følgende:

  • Visualisering av ting vi ikke kan bygge
  • Mer fellesopplevelser av arkitektur, design og kunst (vi kan dele, plassere modeller ute i virkeligheten)
  • Designe mediespesifikt for AR
  • Protoypere interaksjonsdesign
  • Erfaringslæring når det kommer til skala og proporsjoner
  • Prosessverktøy som gjør 3D-arbeid mer taktilt


Erfaringer som skolene har gjort seg:

  • AR viser seg å være veldig løfterikt med tanke på elevenes egen fagformidling - altså, det gir elevene noe å vise til og snakke om - modeller og konsepter som ellers blir ganske abstrakte og "små"
  • AR aktiverer og skaper bevegelse - et ønske (i hvert fall fra meg) er å løfte "det digitale" "ut av datamaskinen"
  • "Det romlige" er en særdeles erfaringsbetinget og tidkrevende ting å lære seg - AR gir muligheter for at dette kan bli langt mer umiddelbart og kan komme raskere som vurderings- og diskusjonspunkt
  • I krysningspunktet mellom AR/VR og "mediespesifikk" design ligger det muligheter for genuint nybrottsarbeid og tverrfaglige gevinster jeg tror kan være veldige nyttige med tanke på videre utdanning (innen feltet, i det minste) og arbeidsliv


Last ned i dag - egne avtaler for skoler

Holopipe kan benyttes som app på skolens iPad og nettbrett. Dere kan laste den ned gratis.

Last ned på App Store
Last ned på Google Play

Appen er gratis å bruke, men utvidet bruk krever lisens. Ta kontakt for å få tilgang på skolelisensene.


VR & AR gir oss muligheten til å øve på ting som potensielt er livsfarlige. Med VR og AR kan man øve mange ganger, uten risiko.

Arne Øgård
Head of education and publishing at Nelfo
Kom i kontakt

Vi er her for å hjelpe deg.

Send oss en melding.

 Vi svarer vanligvis innen en time på arbeidsdager.
Takk for din henvendelse. Vi har mottatt din melding!
Oisann, her gikk noe galt! Prøv på nytt før du sender melding.

Besøk oss

Grev Wedels Plass 9, Oslo