Remote Support

Smartbriller som gjør opplæring av ansatte enklere

Teknologi endrer seg raskere enn noen gang og tradisjonell opplæring kan slite med å holde følge. Med bærbare enheter kan man som bedrift fremskynde kunnskapsoverføring for arbeidere i felt innen produksjon, olje og gass m.m. Disse næringene går i møte med den perfekte stormen med fremtidens moderne verktøy - smartbrillen.

Disse bransjene kan søke etter nye teknologier for å øke ytelsen blant sine ansatte, men å finne den perfekte løsningen kan være lettere sagt enn gjort. Nyansatte i disse tider står overfor en bratt læringskurve grunnet pandemien og pensjonering av eldre arbeidstakere. Dette kan til slutt skape mangel på veiledning og stoppe effektiviteten hos organisasjonen. Gjennom smartbrillen kan bedriftene ta tak i disse trendene. De er enkle å bruke og leverer riktig informasjon til dine ansatte direkte i felt.

Kombiner klasseromsundervisning og opplæring i felt

Det er en grunn til at klasseromsundervisning fortsatt er en nødvendighet. En ny pilot må logge hundrevis av timer på en simulator før første flyvning. Simulatorer er ikke det samme som å fly i den virkelige verdenen, men skaper overblikk og en grundig, detaljert sjekkliste hvis noe skulle gå galt. Det samme gjelder for industriarbeidere. I klasseromsundervisningen kan arbeiderne lære om hvilke krav som gjelder under visse omgivelser, gjennomgå scenarioer som simulerer virkelige hendelser gjennom verktøy som Hololens 2.


Når lærlingene er klare for å begi seg ut i felt, hvordan skal de klare å håndtere informasjonen som har blitt gitt gjennom simuleringene? Hololens 2 er et flott verktøy for klasseroms bruk, men i den virkelige verden kreves det mer robuste enheter. Med Realwear HMT-1 og HMT-1Z1 kan læringen fortsette ute i felt. Hjelpen kommer gjennom solide smartbriller som kobles opp mot en kryptert servert. Kommunikasjonen sendes direkte til brillen fra et nettbrett eller datamaskin. Disse enhetene opptar ikke industriarbeidernes hender og kan styrke situasjonsbevisstheten. Slik kan arbeidstakere krysse av virtuelle sjekklister og ledere kan spore teamets fremdrift. Enheten kan gi arbeiderne tilgang til alle dokumenter, manualer og videofilmer gjennom stemmekommandoer eller bli tilsendt dem direkte i brillen av en ekspert. Dette kan redusere driftsstans på lokasjonen.

Reduser opplæringstiden

Bærbare enheter som HMT-1 kan gi bedrifter en enklere måte å forsterke læring i klasserommene, men fremhever også noen av de viktigste fordelene med enhetene - reduksjon av treningstid, reisetid og besparing av kostnader. Behovet for å reise reduseres grunnet smartbrillens oppkobling til ekspertene som sitter i andre enden på et nettbrett eller PC. Her kan informasjon som tekst, videoer og bilde sendes og lagres til senere dokumentasjon. Normalt kan det ta mellom 1 - 2 år å trene opp en ny ansatt og få dem fullstendig produktive uten digital verktøy.

eksempel på hvordan kommunikasjonen kan foregå


En brobygger mellom de ulike treningsmetodene

En vanlig feil ved generell opplæring kan være at de begynner og slutter i klasserommet. Det kan være vanskelig å huske alt man har lest og hørt en gang, og uten kontinuerlig forsterkninger, kan kunnskapen gå tapt. Men hva er løsningen? Kombinere en del av læringen til industriarbeiderne med smartbriller. Grunnleggende feil kan ligge i å lære opp ansatte å fikse noe “bare i tilfelle det skjer”, men situasjonen forekommer ved et senere tidspunkt hvor informasjonen om det tilfellet kan ha gått i glemmeboka. Er dette den beste formen for trening? Opplæring har sin plass, men bør ikke begrenses til et spesifikt tid og sted. Gjennom smartbrillen kan ferdighetene tillært i klasserommet bringes ut i felt og samtidig ha med seg eksperten for rådgivning. Med en enhet som HMT-1 kan arbeiderne lære hva de trenger å gjøre direkte på lokasjon. Slik kan man forvandle arbeidskulturen fra “break fix” til “forutse og forhindre” tankegang. Nyansatte kan da bli forvandlet til tilpasningsdyktige, erfarne og responsive arbeidere.

VR & AR gir oss muligheten til å øve på ting som potensielt er livsfarlige. Med VR og AR kan man øve mange ganger, uten risiko.

Arne Øgård
Head of education and publishing at Nelfo
Kom i kontakt

Vi er her for å hjelpe deg.

Send oss en melding.

 Vi svarer vanligvis innen en time på arbeidsdager.
Takk for din henvendelse. Vi har mottatt din melding!
Oisann, her gikk noe galt! Prøv på nytt før du sender melding.

Besøk oss

Grev Wedels Plass 9, Oslo